Ban lãnh đạo

 

TỔNG GIÁM ĐỐC - BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC

Bà Nguyễn Thị Ngọc tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế Toán, có kinh nghiệm 6 năm trong ngành hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Với cương vị là Tổng Giám Đốc và là người Đại diện Pháp luật của Công ty HUNG THINH HR trực tiếp quản lý chung mọi hoạt động của Công ty.