Xây dựng

 Nhật Bản là một đất nước chịu nhiều thiên tai như lũ lụt, bão, động đất,... nên việc phục hồi và xây dựng hạ tầng mới luôn cần thiết. Đó chính là lý do Nhật Bản cần nguồn nhân lực lớn cho ngành xây dựng. Việc người dân trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực, nên tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động nước ngoài. Các đơn hàng dành cho nam lao động phổ thông như: bảo dưỡng cầu đường, cop pha, giàn giáo…là những công việc ngoài trời tuy nhiên đều có bảo hộ lao động, làm việc an toàn và chế độ đãi ngộ tốt.